LOGO.fw
Rockmole SIA
Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas

Piedāvājam pilna cikla būvniecību, no projekta izstrādes līdz izbūvei un nodošanai ekspluatācijā.

Jau 10+ gadus
10+
gadu pieredze
Kas mēs esam

Profesionāļi savā nozarē

Mūsu uzņēmums ir dibināts 2022.gadā, bet uzņēmuma dibinātāji ir jomas speciālisti, turpat 10 gadus. Piedāvājam pilna cikla būvniecību, no projekta izstrādes līdz izbūvei un nodošanai ekspluatācijā. Mēs specializējamies iekšējās/ārējās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izbūvē, grodu kanalizācijas sistēmu izbūvē, lietusūdens novadīšanas sistēmu izbūvē, bioloģisko attīrīšanas iekārtu un septiķu uzstādīšanā, kā arī  meliorācijas sistēmu izbūvē. Uzņēmuma mērķis ir sniegt labākās kvalitātes iekšējās/ārējās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izbūves pakalpojumus un rast risinājumu jebkurā situācijā.  Katrs projekts tiek rūpīgi izpētīts, lai saprastu klienta un vides vajadzības. Visiem veiktajiem izbūves darbiem garantija, kā arī objektu apsekošana bezmaksas. Strādājam profesionālā un patīkamā vidē, izvēloties kvalitatīvus materiālus. Mums ir svarīgi, lai katrs mūsu klients ir gandarīts par mūsu paveikto darbu.

Īstenojiet sava īpašuma ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izbūves vajadzības kopā ar mums.

Mūsu prioritāte ir ievērot visaugstākos drošības un vides standartus. Mēs izmantojam jaunākās tehnoloģijas un inovatīvus risinājumus, lai optimizētu resursu izmantošanu un samazinātu ietekmi uz apkārtējo vidi. Mēs uzskatām, ka atbildīga attieksme pret ūdens resursu pārvaldību un kanalizācijas sistēmu modernizāciju ir būtiska mūsu sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai.

Ko mēs piedāvājam

Mūsu pakalpojumi

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izbūves pieslēgšana centrālajiem tīkliem

Pirmais, kas nepieciešams, lai savā īpašumā izbūvētu ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu. Jāgriežas savā pašvaldībā pie ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniedzēja, izņemot būvniecības tehniskos noteikumus. (Katrā pašvaldībā atšķiras noteikumi, būvniecības tehnisko noteikumu izbūves sagatavošanai).

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pieslēgums maģistrāles trasei

Šī izbūve tiek veikta gadījumos, kad jaunbūvēm nav izbūvēti centralizēto ūdenssaimniecības tīklu pievadi līdz īpašuma robežai. Kā arī gadījumos, kad tiek veikta īpašuma sadale. Pēc projekta izstrādes būvniecības laikā jāievēro ceļa daļas izbūves projekta nosacījumi, kā arī jāizbūvē ūdenssaimniecības un kanalizācijas pievadi īpašumā.

Iekšējās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izbūve

Pēc ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izbūves pieslēgšanas centrālajiem tīkliem, kā arī decentralizēto kanalizāciju un saimniecisko ūdens izbūves pabeigšanas Jūsu īpašuma pagalmā, izbūvējam iekšējos tīklus saskaņojot klienta vēlmes un prasības. Šajā pakalpojumā ietver aukstā un karstā ūdens, kā arī iekšējās kanalizācijas un apkures sistēmas izbūvi.

Grodu kanalizācijas sistēmas izbūve

Grodu kanalizācijas sistēmas izbūvei ir plašs pielietojuma spektrs. To var pielāgot decentralizētajai kanalizācijai, lietusūdens novadīšanas sistēmai, kā arī ūdensapgādes sistēmai. Tomēr mūsdienās ir vairākas alternatīvas grodu kanalizācijas sistēmas izbūvei, kas atvieglo uzstādīšanu, lai nodrošinātu efektīvāku un ilgtspējīgāku darbību.

Lietusūdens novadīšanas sistēmas izbūve

Šo sistēmu izveido, lai novadītu ūdeni no ēku notekām un pamatiem uz vietējo drenāžas sistēmu, šī sistēma pasargā teritoriju no lielu peļķu veidošanās un applūšanas. Izbūvējot šo sistēmu atbilstoši jāizvēlas tvertnes, kanālus un to režģus, kā arī lietusūdens uztvērējus un akas.

Bioloģiskās attīrīšanas iekārtu uzstādīšana

Bioloģiskās attīrīšanas iekārtu, izvēlas uzstādīt vietās, kur nav iespēja pieslēgties centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Tā darbojas, attīrot notekūdeņus ar baktēriju palīdzību. Bioloģiskās attīrīšanas iekārtu, uzstāda vietās kur ir salīdzinoši augsti gruntsūdeņi. Iekārtās attīrīto ūdeni var novadīt atklātās ūdenstilpēs, lietus notekūdeņu sistēmās.

Septiķu uzstādīšana

Septiķi izvēlas uzstādīt vietās, kur nav iespēja pieslēgties centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tomēr jāņem vērā vietas kur ir atļauts uzstādīt septiķi. Šī tvertne strādā pēc notekūdeņos esošo frakciju filtrācijas principa – smagās daļiņas nosēžas, bet vieglās uzpeld virspusē, ļaujot attīrītam ūdenim no katras iepriekšējās kameras ieplūst nākamajā, atstājot smagākās daļiņas septiķa lejasdaļā nogulšņu veidā līdz brīdim, kad notiek attīrīto notekūdeņu infiltrācija.

Kā mēs strādājam

Īss ieskats mūsu darba procesā

Bezmaksas konsultācija un tāmes aprēķināšana

Izbraucam pie klienta, apskatam objektu. Bez maksas sastādam tāmi.

Līguma noslēgšana un darbu izpilde

Slēdzam līgumu un pēc tā parakstīšanas veicam darbus

Teritorijas sakopšana un darbu nodošana

Kad objekts pabeigts, nododam to klientam un pēc sevis sakopjam teritoriju

Pabeigtie projekti

Nedaudz no mūsu pabeigtajiem projektiem

Septiķi

Grodu sistēmas

Bio RS 6 ar Infiltrācijas tuneļiem

Iekšējie tīkli

Ūdens un kanalizācijas pieslēgums

Ūdens Kanalizācijas Pieslēgums Maģistrālajiem tīkliem

Ūdens Kanalizācijas Pieslēgums Centrālajiem Tīkliem

Kanalizācijas sistēmas izbūve pa bruģi

Labiekārtošana

Lietus notek sistēmas ar drenāžas sistēmu